Odlomak

Uvod u linearno programiranje

Predgovor:
Pred vama je druga skripta iz vježbi za kolegij Poslovna informatika. Skripta je u prvom redu namijenjena studentima treüe godine Turistiþkog menadžmenta Visoke škole za turistiþki menadžment u Šibeniku, ali i svima onima koje navedena problematika zanima. Studentima se nastojalo dati osnovne pojmove vezane uz linearno programiranje kao i navesti podruþja njegove primjene u stvarnom životu. Naglasak je stavljen na izradu modela, u ovom sluþaju matematiþkih, kako bi se buduüim ekonomistima pokazala važnost simulacije u njihovom radu. Kao aplikacija za ilustraciju principa linearnog programiranja uzet je Excel prvenstveno zbog svoje jednostavnosti. Optimizacija postavljenih modela izvršena je primjenom Solvera kao ugraÿenog alata MS Excela. Kroz nekoliko primjera studenti se upoznaju moguünostima tog alata i naþinom njegove upotrebe. Na samom kraju skripte nalaze se zadaci za samostalno rješavanje kako bi studenti provjerili steþena znanja. Rješenja mogu slati na mail [email protected] kako bi dobili povratnu informaciju o ispravnosti dobivenih rješenja. Provjera steþenih znanja izvršava se dodjeljivanjem jednog rada kojeg studenti rješavaju u grupama od po þetiri þlana. Kao rezultat svog rada trebaju predati rješenje u Excelu, detaljno objašnjenje u Wordu i za vrijeme 15 – to minutne prezentacije objasniti naþin postavljanja modela i dobiveno rješenje. Kao autoru bilo bi mi izuzetno drago da svi koji ovu skriptu pregledaju daju svoje primjedbe ili prijedloge kako bi njezina kvaliteta u narednim izdanjima bila bolja. Na kraju ovog predgovora želim vam puno uspjeha u buduüem obrazovanju i životu!

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese