Odlomak

Tema ovog seminarskog bila je Vještak u upravnom postupku. Pravilna primjena pravnih pravila zavisi dakle od pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja u sporu. Federalni ministar pravde objavljuje javni poziv za imenovanje vještaka u “Službenim novinama Federacije BiH” i u trima najtiražnijim dnevnim novinama koje se distribuiraju na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).Tome predhodi formiranje uvjerenja o sadržaju relevantnih činjenica. Vještaci su lica koj posjeduju stručno znanje,kojima ne raspolaže službeno lice,ako je je potrebno zautvrđenje ili ocjenu neke činjenice važne za rješavanje upravne stvari.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Upravno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U SARAJEVU Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese