Odlomak

Diplomski rad pod nazivom „Viktimizacija predstavljena kroz društveno-historijski kontekst ratova u BiH“ objasnio je viktimizaciju žrtava kroz historiju u BiH, uključujući Prvi i Drugi svjetski rat, kao i posljednju Agresiju na Bosnu i Hercegovinu. U radu smo pokušali dati odgovore koliku štetu (materijalnu i emotivnu) su građani BiH pretrpili tokom torture i logora, tako da smo kroz intervjue prenijeli emocije nastradalih ljudi. Problem ovog istraživanja jeste prikaz i analiza jednog broja viktimiziranih osoba koji su prošli mnogobrojne nedaće i logore, bile u progonstvo odnosno izbjeglištvo ili raseljavanje u druge gradove. Predmet istraživanja obuhvatio je historijski prikaz viktimizacije tokom ratova, a poseban osvrt smo dali na posljednju agresije na našu. Kada su u pitanju dosadašnja istraživanja na ovu temu njih je bilo malo, ipak navest ćemo knjige „Bosanski atlas ratnih zločina“, „Bosanska knjiga mrtvih“ i cjelovitu studiju pod nazivom „Genocid i vojna intervencija“ autora Mirsada Tokače, direktora Istraživačkog dokumentacionog centra (IDC) koji prezentuje činjenice o ratu u BiH od 1992.-1995. godine. Tu su i knjige i knjige „Agresija nad Bosnom i genocid nad Bošnjacima 1991-1993.“ i „Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu“ autora prof. dr. Smaila Čekića i „Genocid u Bosni 1991-1995.“ autora Aćifa Hodovića.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 40 stranica
  • Viktimizacija Prof. dr. Azra Adžajlić-Dedović
  • Školska godina: Prof. dr. Azra Adžajlić-Dedović
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Kriminalistika
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U SARAJEVU Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije  

Više u Skripte

Komentari