Odlomak

Stefan Uroš IV Dušan Nemanjić(poznatje u narodu kao i Stefan Dušan ili Dušan Silni) bio je srpski srednjovekovni kralj i prvi car srpske države. On je bio sin kralja Stefana Uroša III Dečanskog i njegove prve supruge Teodore Smilec, a rođen je 1308. godine. Dušan je bio među najmoćnijim vladarima ondašnje Evrope i najmoćniji vladar srpskog srednjeg veka. Za vreme njegove vladavine, Srbija dostiže vrhunac svoje moći. Njegovo detinjstvo oveležio je sukob njegovog oca, Stefana Dečanskog i kralja Milutina, njegovog dede. Tako je mladi kraljević još od detinjstva bio u čestom progonstvu zajedno sa svojom porodicom.
Nakon Milutinove smrti, presto preuzima njegov otac. Kao princ, Dušan je odmah krenuo u osvajanja i pomagao da Srbija proširi svoj uticaj i teritorije. Prva značajna bitka odigrala se kod Velbužda gde je mladi kraljević zajedno sa ocem porazio bugarsku vojsku i time srušio savez Vizantije i Bugarske koji je za cilj imao potpuno uništenje Srbije. Ova pobeda je oslabila Bugare, a Vizantija se ubrzo okrenula protiv svojih saveznika. Srbija se tada proširila na jug, osvijivši Niš.
Za vreme svoje vladavine, Dušan je ustupio Dubrovčanima neke teritorije, koje su oni pokušavali da osvoje prethodnih godina, pod uslovom da mu praćaju porez. Sklopio je savez sa Ugarima, i krenuo osvajanje na jug, gde je zauzeo veći deo Albanije i neke gradove u severnom delu Grčke. Stigavši čak do Svete Gore, iskoristio je slabljenje Vizantije i proglasio se za cara 1346. godine u Skoplju. Nastavio je sa osvajanjima i stigao do Epira i Tesalije. Granica njegovog carstva prostirala se od Beograda na severu, Jadranskog mora na zapadu, Egejskog mora na istoku, pa skoro sve do Atine na jugu, tačnije do Korinta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Istorija

Više u Skripte

Komentari