Odlomak

Rat kao društvena pojava uvek je bio u fokusu istraživanja međunarodnih odnosa i predstavlja njihov najgrublji istorijski praktični aspekt. Cilj ovog rada je da analizira neka od osnovnih pitanja koje postavlja savremeni rat: ko su oni koji ga vode, kako se vodi, radi čega se vodi i šta se u svemu tome menja, a šta nastavlja kontinuitet. U novijoj literaturi često se može naići na stavove da je rat promenio svoju prirodu.U uslovima globalizacije, ekonomske povezanosti i širenja demokratije, neke grupe razvijenih država formirale su bezbednosne zajednice, unutar kojih je rat gotovo nemoguća pojava ili je njegova mogućnost minimalna.Drugde, međutim, rat i dalje predstavlja svakodnevnu realnost.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari