Odlomak

Žalba je dispozitivna parnična radnja kojom se pobija presuda prvostepenog suda, sa ciljem da ona bude ukinuta ili preinačena. Izjavljivanjem žalbe žalilac ostvaruje pravno na pravni lijek.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Parnični postupak -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Univerzitet za poslovne studije u Banja Luci  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari