Odlomak

 
Sadržaj medicinskih podataka pacijenta
Pre uvođenja bilo kakvog vida zaštite medicinskih informacija potrebno je identifikovati skup informacija koje je potrebno štititi, jer zaštita koja obuhvata previše informacija (one koje nisu kritične ) zauzima više resursa nego što je potrebno i smanjuje ukupne performanse sistema. Vrlo je važno napomenuti kod ovakve vrste ličnih informacija, da se one ne odnose samo na slučajeve direktne veze jednog skupa podataka za određenu osobu, već i na slučajeve kada se upoređivanjem ili analizom ti podaci mogu dovesti u vezu sa razumno malim brojem osoba.
Korišćenje medicinskih podataka o pacijentu u praksi
Slobodan pristup elektronskom kartonu pacijenta od strane medicinskih i ostalih povezanih profesionalaca koji bi trebalo da pruže medicinsku negu pacijentu je preduslov za uspešan tretman, a sa druge strane takve personalne informacije mogu biti vrlo lako zloupotrebljene. Tako sa jedne strane neophodna su ograničenja pristupa podacima iz elektronske arhive o pacijentu, dok sa druge strane postoji interes samog pacijenta da što više stručnjaka ima uvid u njegov karton u cilju stvaranja što bolje medicinske slike stanja i time najkvalitetnijeg i najefikasnijeg mogućeg donošenja dijagnostičkih i terapijskih odluka. Međuorganizacina kooperacija i moralni, legalni i etički aspekti nameću visoke kriterijume pri implementaciji tehnološke arhitekture medicinskihinformacionix sistema. Mehanizmi sami po sebi bi trebalo da omoguće definisanje standarda i politike korišćenja ličnih podataka o pacijentu. Ovim bi se postiglo maksimalno iskorišćenje tehnoloških mogućnosti koje pružaju ovakvi sistemi uz smanjenu mogućnost pronalaženja prostora za zloupotrebe u sistemu zaštite.
Privatnost, poverljivost i bezbednost
Privatnost podataka se odnosi na želju pojedinca da njegovi lični podaci budu javno izneseni. Poverljivost informacija se odnosi na mogućnost kontrole načina korišćenja ličnih podataka u zdravstvenoj ustanovi od strane pojedinca kao i kontrole deljenja i daljeg širenja tih informacija (bilo među pojedincima, bilo među organizacijama). Informatička bezbednost je skup tehničkih i upravljačkih procedura koje su ustanovljene u cilju zaštite podataka od neovlašćenog ili nenamenskog uvida i otuđenja, izmene ili uništenja, ali i zbog omogućavanja nesmetanog funkcionisanja sistema.
Dakle, ciljevi u zaštiti informacija su:
• Očuvanje integriteta podataka
• Jednostavnost pristupa podacima od strane ovlašćenih korisnika
• Osiguranje privatnosti ličnih podataka kao i njihovog namenskog korišćenja

Privatnost, poverljivost i bezbednost podataka pacijenta
Sigurnost (privatnost) i tajnost ličnih podataka garantuje ustav Republike Srbije.Takvi se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz saglasnost ispitanika ili uzuslovepredviđene zakonom, dok je zabranjena upotreba suprotna svrsi njihovog prikupljanja. Zaštita podataka i nadzor nad delovanjem informatičkih sistema u Republici Srbiji uređuje se zakonom.Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije regulisano je Pravo na privatnost i poverljivostinformacija(Član 30) pacijenata, Pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju(Član 36) kao i Pravo na tajnost podataka(Član 37).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese