Odlomak

TEKST ZADATKA
Časopis: Knjižni blok – format: 205x285mm, obim: 136 strana, tabaci: kunstdruk 110g/m2, spajanje: šivenje koncem. Korice: ekskluzivni karton „STARDREAM“ 285g/m2. Dodatna obrada: izrezivanje i slepo utiskivanje. Tiraž: 12.000 kom. Za grafički proizvod sa datim specifikacijama je potrebno projektovati sledeće elemente procesa:

1. Diskutovati ulazne parametre procesa
2. Projektovati tehnološki postupak izrade kroz fazu završne grafičke obrade
3. Prikazati algoritam odvijanja procesa
4. Za tehnološki postupak izabrati, predstaviti (skicirati ili ilustrovati) i opisati potrebne alate i pribore za realizaciju završne grafičke obrade proizvoda
5. Proračun potrebnih grafičkih materijala
6. Po mogućnosti predstaviti video sekvence funkcionisanja izabranih alata i pribora
7. Diskutovati odabrana rešenja
8. Dati popis korišćene literature i sajtova

 

 

UVOD
Časopis
Kada govorimo o časopisima mislimo na mnoštvo periodičnih ilustrovanih publikacija koje mogu biti različitih sadržaja poput zabavnog, stručnog ili naučnog. Odlikuje ih prisustvo velikog broja reklama naročito na naslovnoj i na poslednjoj strani i velik broj kvalitetnih fotografija i ilustracija. Razlikuju se sledeće vrste časopisa: ilustrovani, privredni i stručni. Na slici br. 1 vidimo različite primere časopisa. Za razliku od knjiga imaju kraći period korištenja time i nižu cenu. Postoje časopisi koji izlaze nedeljno, mesečno, tromesečno ili pak jednom na godinu dana. Za razliku od knjige časopisi moraju svojom atraktivnošću kako sadržajem, izborom tema i kvalitetnim i primamljivim ilustracijama da privuku kupca te da od njega stvore lojalnog potrošača koji će kupiti i naredni broj tog časopisa. Štampaju se u višebojnoj štampi u tehnikama visoke, ravne i duboke štampe na posebnom ilustracionom papiru za štampu uglavnom sa fleksibilnim koricama od kvalitetnijeg papira ili kartona. Štampanje se najčešće odvija iz rolne u rotacionoj štampi, kada su veći tiraži u pitanju. Kod manjih tiraža
štampaju se i na papirima u formatima (tabacima). Povez knjižnog bloka i korica je najčešće žicom ili lepljenjem, a u nekim slučajevima i termo lepilima. Kod našeg časopisa u pitanju je šivenje koncem, povezuje se četvrtina tabaka nakon čega se vrši i lepljenje termo lepilom.

Časopis, kao grafički proizvod spada u grupu grafičkih proizvoda knjigovezačke obrade koji se dobijaju složenim tehnološkim postupcima, te će ovde akcenat biti stavljen upravo na operacije kojima se na najbolji mogući način može dobiti taj proizvod. (H.Kipphan,2000.)

 

 

TAČKA – Diskutovanje ulaznih parametara procesa 

Kunsdruk papir
Kunstdruk papir je kvalitetan premazni štamparski papir uglavnom namenjen za štampu časopisa naročito zbog svoje karakteristike da odlično prima boju, neki kvalitetniji kunsdruk papiri čak do 340%, što omogućava štampu izuzetno kvalitetnih ilustracija i fotografija. Odlikuje se visokom belinom mada ponekad može malo da povuče na žuto. Kunsdruk je obostrano trostruko premazni papir mineralnim materijama i kazeinom, visoko sjajan i uglačan, odlične beline, može biti mat i sjajni. Premaz mu daje određene mehaničke karakteristike, ali i sjaj pod određenim uglom. Ako u štampariji ne kažemo na kom papiru da se štampa proizvod, obično štampaju na kunstdruk-u. Najčešća namena je za štampu memoranduma, umetničke reprodukcije, prestižnih izdanja, brošura, prospekata, kao i za menije, omote, kalendare, omote knjiga, čestitke, posetnice, luksuzna pakovanja, kese za butike,umetke u časopise, ukrasne kutije. Što se tiče gramuture ona se kreće od 90-350 g/m2 u formatima A1,B1. (T.Kostić, 2008. ; Studio Klasa, nd ; SCP,2007.)

 

 

Stardreamer karton

Stardreamer je jednoslojni ekskluzivni pigmentirani karton koji može biti metalik, bisernih i presijavajućih boja. Na slici br. 2 vidimo paletu boja stardream kartona proizvođača Alpe papir. Dobijen je iz čiste celuloze. Preporuka je da se štampa sa oksidirajućim bojama ili bojama na bazi biljnog ulja. Vreme sušenja je nešto duže te je potrebno karton ostaviti da se potpuno osuši pre dalje obrade. Glatke je povrišine i pH neutralan. Namenjen je za štampu luksuznih memoranduma, umetničkih reprodukcija, brošura, prospekata, menija, fascikli, korica za knjige i časopise, čestitki, vizit karti, luksuzne ambalaže i dr. Štampa se najčešće offset ili sito tehnikom. Moguće štanovanje, urezivanje, utiskivanje, UV lakiranje, laminacija i plastifikacija. Gramature je od 120-340 g/m2 u formatu od 720 x 1020mm. (Alpe papir, 2006.)

 

 

Termolepila
Termoplastična ili takozvana termolepila (trokomponentni sistem koji se sastoji iz baznog polimera-kopolimer etilenvinilacetat (50%), smole za poboljšavanje adhezije (30%), omekšivača (20%))karakteristična su po tome što su na sobnoj temperaturi u čvrstom stanju u obliku granula ili praha, a pri povišenoj temeraturi od 100 do 180◦C se tope, i postaju tečna i lepljiva (ne sme se prekoračiti dozvoljena temperatura da ne dođe do razgradnje polimera), i u takvom stanju se nanose na površinu predmeta koji se lepi. Na slici br. 3 vidimo termolepilo u granulama. Pri hlađenju dolazi do očvršćavanja i to veoma brzo čak do 1 sekunde što omogućava primenu ovih lepila kod automatizovanih procesa proizvodnje. Ova lepila
nemaju štetna isparenja što je još jedna od pozitivnih strana. Termolepilima se ostvaruje elastična veza velike jačine slepljivanja. (K.Gerić, 2005.)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Grafičko inženjerstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari