Odlomak

 

Čoveku su od uvek pretile opasnosti koje su ugrožavale njegov život, zdravlje i imovinu. Suočavajući se sa njima on je morao organizovati neku vrstu zaštite od posledica sopstvenih aktivnosti koje su mogle doneti štetu ne samo njemu nego i trećim licima. Zbog toga je došlo do pojave velikog broja osiguravajućih kompanija koje se utrkuju da svojim klijentima pruže što povoljnije uslove u pogledu osiguranja postojećih rizika, ali i ako se ukaže potreba za tim osiguraju i nove rizike koji su karakteristični za određeno vreme i društvo u kome se nalaze.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Osiguranje

Više u Skripte

Komentari