Odlomak

Proizvodi su sveprisutni u našim životima.
Da bismo mogli dalje razradjivati zivotni ciklus proizvodaje potrebno da znamo sta je to proizvod. Proizvod je sve što može biti ponuđeno na tržištu te svojim oblikom i svojim svojstvima zadovoljava određenu potrebu.
On prolazi određeni životni ciklus i put na tržištu.
Životni ciklus proizvoda je veoma važan koncept,pogotovo u današnje vrijeme kad je konkurencija nemilosrdna. Upravo taj ciklus nam omogućava da imamo uvid u dinamiku konkurentnosti proizvoda. Iz navedenog proizilazi da svaki proizvod ima ograničen vijek trajanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari