Odlomak

Kroz temu ovog seminarskog rada Značaj i vrste pasivnih bankarskih poslova osvrnućemo se opširnije, pored pasivnih bankarskih poslova, o samom pojmu bankarskih poslova, kriterijumima podele bankarskih poslova i njihovom grupisanju.
Banka je institucija koja prikuplja slobodna novčana sredstva (depozite), odobrava kredite i obezbeđuje transakcioni novac (plaćanja). Za osnivanje banke potrebna je saglasnost Centralne banke ili drugog državnog organa. Banka samostalno obavlja delatnost, radi ostvarivanja dobiti. Banku mogu da osnuju najmanje dva osnivača. Mogu biti domaća i strana pravna lica i fizička lica. Banka nije običan posrednik na finansijskim tržištima. Ona je agent preduzetnika u prikupljanju i korišćenju informacija.
Banke su specijalizovane finansijske institucije čija je osnovna funkcija da obezbede adekvatno funkcionisanje privrede, snabdevanjem potrebnom količinom novca. Zajednička karakteristika svim bankama su poslovi uzimanja depozita, davanja kredita i obavljanje poslova platnog prometa.
Banka je poslovna organizacija, koja nudi finansijske usluge za profit. Tradicionalne usluge banke uključuju primanja depozita novca, davanje novca iz depozita, procesovanje novčanih transakcija i usluge kreditiranja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Privredno pravo Dr Danijela Krasić
  • Školska godina: Dr Danijela Krasić
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić   UNIVERZITET UNION-Nikola Tesla,Fakultet za pravo,bezbednost i menadžment,Konstantin veliki,Niš

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari