Odlomak

Danas u svetu postoji mnogo vidova komunikacije, i različitih načina za komuniciranje. Komunokologija kao interdisciplinarna nauka, svoje korene i uporište ima u naukama i veštinama kao što su: besedništvo, retorika, gramatika, filozofija, psihologija, lingvistika itd. Način komuniciranja predstavlja veštinu koja se može naučiti i uvežbati, usavršiti. Veština komuniciranja predstavlja aktivnost duha koja se vremenom i iskustvom menja, transformiše, preoblikuje. Ona nas istovremeno upućuje na veštinu življenja, lepotu odnosa sa ljudima, podizanje kulture opštenja na jedan viši, profesionalniji nivo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Komunikacione veštine -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  Visoka zdravstvena škola strukovnih studija   Zemun

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari