Odlomak

 

Akustički pojam prostorije podrazumeva fizički ograničenu formu vazdušnog prostora. Prostorna ograničenost posledica je postojanja građevinskih pregrada sa svih strana: zidova, plafona, poda.[1] Bez obzira na vrstu materijala od kojih su te pregrade napravljene, sve površine u prostoriji predstavljaju veliki diskontinuitet impedanse u odnosu na impedansu vazduha. Zbog toga se pri prostiranju zvuka kroz prostoriju dešavaju sukscesivni procesi refleksija na graničnim površinama. Pri svakom nailasku na granične površine zvučna energija se vraća reflektujući se nazad u prostoriju. Zbog toga u zvučnom polju postoji konstantni energetski gubitak, koji se kvantifikuje vrednostima koeficijenta apsorpcije svih graničnih površina. Postojanje reflektovane zvučne energije koju čine brojne refleksije predstavlja osnovnu odliku prostorije kao akustičkog prenosnog sistema. Upravo reflektovana zvučna energija glavna je tema kojom se bavi oblast nazvana akustika prostorija. Predmet interesovanja je vremenska struktura reflektovane energije koja stiže u prijemnu tačku (impulsni odziv) i ukupni nivo reflektovane energije koja predstavlja energetski zbir svega što stiže do prijemne tačke u prostoriji (nivo reflektovanog zvuka). Akustika prostorija se bavi merenjem i modelovanjem impulsnih odziva i nivoa reflektovanog zvuka. Može se reći da je prostorija u akustičkom domenu suprotnost slobodnom prostoru. Kada u slobodnom prostoru radi zvučni izvor u njemu su geometrijske granice zvučnog polja određene samo procesima slabljenja zvuka pri udaljavanju od izvora. Prostorni gabariti zvučnog polja određeni su dometima izvora, odnosno njegovom snagom. Za razliku od slobodnog prostora, kada zvučni izvor radi u prostoriji energija ostaje prostorno ″zarobljena″ u okviru graničnih površina, odnosno unutar zidova prostorije. Zbog toga su prostorni gabariti zvučnog polja u njoj uvek isti, bez obzira na zvučni izvor i njegovu snagu. Zvučno polje u prostorijama i njegove specifičnosti značajni su jer one predstavljaju mesto gde čovek živi i obavlja svoje profesionalne aktivnosti. Akustičke specifičnosti prostorije posebno su značajne kada ona ima ulogu prenosnog sistema između zvučnih izvora i čula sluha slušaoca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari