Odlomak

2. Podela ambalaže
Ambalaža se može podeliti na različite grupe u odnosu na odabranu zajedničku karakteristiku. Grupisanje može biti prema ambalažnom materijalu,osnovnoj nameni robe,trajnosti ,funkciji,vrednosti,fizičkim osobinama itd…
2.1 Podela ambalaže prema materijalu
Ambalažni material je najvažniji element u kreiranju ambalaže. Od njega zavisi izbor tehnologije za proizvodnju ambalaže,kvalitet,izgled,oblik ,namena način upotrebe I cena same ambalaže.Prema materijalu od kojeg je izradjena ambalaža može biti drvena ,papirna I kartonska,metalna,staklena,tekstilna,ambalaža od polimernih materijala I ambalaza od laminate (viseslojnih materijala). Ambalažni material mora biti otporan na mehanička naprewzanja ,biološki osetljive robe,optički uticaj,termičke varijacije na promenu vlažnosti,na delovanje vazduha,koroziju ,promenu mirisa,robe opasne za okolinu.
Opšti ambalažni materijali su:
• Drvo,
• Papir,karton,lepenka ,talasasta lepenka
• Metalni mabalažni materijali,
• Polimerni materijali,
• Staklo
• Laminati,
• Kompozitni materijali,
Od navedenih opštih ambalažnih materijala za izradu ambalaže grafičke industrije najviše se koriste:
• Celulozni vlaknasti materijali (papir,karton,lepenka,talasasta lepenka)
• Polimerni materijali,
• Laminate,
Ovi materijali su dovoljno stabilni,pogodni za grafičkun obradu,ne zagadjuju životnu sredinu I mogu se reciklirati

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari