Odlomak

Otkad se roba menjala, dakle od pre pojave novca, od vremena robne razmene, postoji ponašanje kupaca odnosno potrošača, ali se tad moglo nazvati „ponašanjem osoba u trampi“. U svakom slučaju je onaj koji ulazi u trgovinu morao imati interes da nabavi neku robu i spremnost da za nju plati neku cenu. Kada je u opticaj došao novac, došlo je i do klasične kupoprodaje. Stoga možemo reći da je ponašanje potrošača oduvek postojalo.
Oni koji su želeli da kupe neku robu ili dobiju neku uslugu su i u pradavna vremena imali određene sklonosti kao ovoj ili onoj robi i usluzi i to na osnovu svojih finansija, psihologije i drugih osobina. Potrošači odnosno kupci su oduvek postojali, iako se nisu tako nazivali, međutim samo ponašanje potrošača u svojoj suštini ne predstavlja preterano staru naučnu disciplinu. Ponašanje potrošača dobija sve više na snazi i sve više dolazi u fokus interesovanja, pre svega zbog razvoja informatike kao i zbog samog zamaha globalizacije (čak i sa promenom američke politike u pravcu izolacionizma posle poremene u Beloj kući, globalizacija informacija se neće zaustaviti).
Ima puno toga što je rečeno o ženama potrošačima, odnosno, žene su naglo dobile na značaju kao kupci i to od Viktorijanske Britanije od kraja 19. veka kada se specijalno zbog njih prave robne kuće i one postaju prvi i osnovni kupci i potrošači, dok se muškarci sve više prepuštaju sportu. Ovo Viktorijansko doba se može nazvati istinskom prekretnicom u potrošnji, jer tada nastaje bum u ponudi stvari za domaćinstvo i naravno, u ženskoj garderobi i modi, budući da je Industrijska revolucija omogućila da se prefabrikovani proizvodi dovoze na jedno mesto i odatle prodaju, umesto da se naručuju (kod krojača, obućara itd.).
Žene su dakle, tih godina, a tome ima skoro 150 godina, lagano u jednom sporom ali nezaustavljivom procesu, počele da preuzimaju delove ekonomske moći i pravo odlučivanja o kupovini koje su pre toga suvereno držali muškaria. Nakon toga sve je išlo manje ili više linearno, sa daljom emancipacijom žena posle Prvog, a zatim i Drugog svetskog rata, u Britaniji, SSSR, Americi, Kini, ostalim zemljama sveta koje su postale socijalističke, zatim u arapskom svetu itd.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari