Odlomak

Organizacija i arhitektura računara

 • “Harvard” arhitektura – osnovne komponente von-Neumann-ove masine
 • Organizacija i arhitektura računara
 •   Višenivoska mašina
 • Hierarhija izvršenja instrukcija
 • Savremeni računari
 • kao višenivoske mašine
 • Istorija razvoja računarskih sistema
 • Prvi značajan korak u pravcu razvoja savremenih računara napravio je matematicar John von Neumann koji je predlozio i realizovao koncept “računara sa uskladištenim programom” (“stored program computer”).
 • asembler (“assembler”) program vrši prevodenje simbolickog programa u njegov binarni, mašinski oblik.
 • Tri godine kasnije, 1957. godine završen je program prevodilac (“compiler”) koji je programe pisane u FORTRAN-u prevodio na asemblerski jezik, da bi ih dalje asembler prevodio na mašinski, binarni jezik.
 • COBOL, PLlI, BASIC, ALGOL i drugi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari