Odlomak

Kompleksnost i heterogenost rurističkih fenomena predstavljaju osnovu za proučavanjeturizma sa različitih aspekata. Aspekti naučnog proučavanja mogu biti sagledani na osnovu baze teorijske osnovanosti i primenljivosti, na osnovu tretmana turizma kao predmeta istraživanja više naučnih disciplina, kao i na osnovu stava da turizam treba biti proučavan kao jedinstveni fenomen.
Na osnovu opštosti naučnog interesovanja, i na osnovu teorijske osnovanosti i primljenosti, aspekti proučavanja turizma mogu biti:
• fundamentalni
• aplikativni
Sadržaj i ciljevi aspekata naučnog proučavanja turizma mogu biti:
• determinisanje fundamentalnog aspekta proučavanja turizma, radi dolaska do zakonitosti međuzavisnih komponenti ovog fenomena,
• utvrđivanje aplikativnosti aspekata proučavanja turizma sa ciljem rešavanja specifičnih problema,
• određivanje karakteristika i osobenosti multidisciplinarne prirode proučavanja turizma,

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari