Odlomak

Sudska i arbitražna praksa nije izvor poslovnog prava u pravom smislu. Ona ima samo interpretativni značaj, jer odluke viših sudova ne obavezuju niže sudove. Treba, međutim, imati u vidu da sud ne može obiti da odlučuje o zahtevu za koji je nadležan, pa se postavlja pitanje kako će on postupiti ako nema pravila o tome ni u jednom postojećem izvoru. Iako kod nas sudska praksa nije formalni izvor privrednog prava treba imati u vidu da je praksa imala i da ima značajnu stvaralačku ulogu u razvitku našeg privrednog prava.
Karakteristične sudske odluke objavljuju se i na drugi način. Naročito su značajna načelna stanovišta o promeni pravnih normi koja se zauzima na zajedničkim sednicama Saveznog suda i Vrhovnog sudova. Zatim, značajni su stavovi koji se usvajaju na sednicana delegata privrednih sudova, odnosno drugih odgovarajućih sudova. Iako mišljenje i stavovi sudova nisu obavezni, oni veoma utiču na primenu zakona, orijentišući sudove kako da postupe u pojedinim spornim slučajevima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 68 stranica
  • Pravo Prof. dr Zoran Jerotijević
  • Školska godina: Prof. dr Zoran Jerotijević
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za poslovno industrijski menadžment  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari