Odlomak

Biheviorizam je grana psihologije koja je ostvarila praktičnu dominaciju u psihološkoj teoriji. Značenje pojma biheviorizam potiče od engleske reči behavior (ponašanje) koje se definiše kao „svaka akcija pojedinca uključujući i one podložne posmatranju, merljive psihološke promene, svesne slike, fantazije i emocije“. Biheviorizam kao granu su utemeljili poznati svetski sociolozi i psiholozi, a najpoznatiji od njih su Ivan Pavlov (veoma poznat po pavlovljevom refleksu), Džon Votson i Braus Skiner. Naime, ova teorija tvrdi da su mnoga maladaptivna ponašanja, u delu ili celini, stečena kroz proces učenja i mogu se potencijalno „odučiti“. Zato klasičan biheviorizam u obzir uzima samo dokaze koji se mogu meriti kao reakcija na stimuluse i ne zanimaju ga ideje i emocionalno iskustvo. Biheviorizam objašnjava razvitak pojedinca kao određenim uslovima usmeren proces sticanja novih oblika ponašanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari