Odlomak

Biodiverzitet ili biološka raznovrsnost predstavlja, prema najčešće prihvaćenoj definiciji, sveukupnost gena, vrsta, ekosistema i predela na Zemlji.

Početkom osamdesetih godina Thomas Lovejoy uvodi pojam “biološki diverzitet” (1980.god.), a nekoliko godina kasnije (1986.god.), na forumu o biološkom diverzitetu u SAD, entomolog E. O. Wilson prvi put koristi termin “biodiverzitet”.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari