Odlomak

 

Biodiverzitet ili biološka raznovrsnost predstavlja, prema najčešće prihvaćenoj definiciji, sveukupnost gena, vrsta, ekosistema i predela na Zemlji.

“Početkom osamdesetih godina Thomas Lovejoy uvodi pojam “biološki diverzitet” (1980.god.), a nekoliko godina kasnije (1986.god.), na forumu o biološkom diverzitetu u SAD, entomolog E. O. Wilson prvi put koristi termin biodiverzitet.

Do danas ne postoji opšteprihvaćena definicija biodiverziteta. U najširem smislu, biodiverzitet označava sveobuhvatnu varijabilnost života: biljaka, životinja, gljiva i mikroorganizama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari