Odlomak

1.KOŽA
Koža predstavlja omotač tela koja je u neposrednom dodiru sa spoljasnjom sredinom.Prekriva celo telo i jedan je od najvećih sistema organa ljudskog organizma. Ukupna površina kože odraslog čoveka je između 1,5 i 2 kvaadratna metra. Debljina je promenljiva i kreće se od 0,5 d0 4 milimetra. Najtanja je na očnim kapcima, a najdeblja na dlanovima i petama. Koža se sastoji iz tri dela:
1.Spoljašnji deo (pokožica) – epidermis
2.Unutrašnji deo (krzno) – dermis
3.Treći sloj čini hipodermis
Osnovne uloge kože su:
-zaštitna, štiti telo od mehaničkih povreda, patogenih organizama ( koža je nepropustljiva ya bakterije kad je neoštećena), od UV zraka
-održavanje stalnog sastava unutrašnje telesne sredine (homeostaze)
-učestvuje u procesima ekskrecije koje se vrši kožnim žlezdama
-učestvuje u termoregulaciji

2.BULOZNE PROMENE NA KOŽI

Bulozne bolesti kože su autoimune bolesti, što znači da nastaju kada imuni sistem koji ima za zadatak da štiti organizam, zbog različitih poremećaja napada svoje vlastito tkivo i organe. Ove bolesti se specifično odlikiju nastankom mehura-bula. Bule nastaju jer se tečnost nakuplja između ćelija različitih slojeva kože i imaju različitu distribuciju na telu.
Uzroci nastanka su uglavnom nepoznati, ali se smatra da postoji genetska predispozicija, a ne treba zanemariti i uticaje okoline. Takođe i neki lekovi mogu da pokrenu ove bolesti. Ne spadaju u zarazne bolesti.
Bulozne bolesti uključuju:
1.Bulozna epidermoliza
2.Bulozni pemfigoid
3.Pemfigus vulgaris
4.Pemfigus vegetans
5.Pemfigus foliaceus
6.Paraneoplaziski pemfigus
7.Pemfigoid sluznica
8.Linearna IgA bulozna bolest
9.Dermatitis herpetiformis

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari