Odlomak

CILJEVI FINANSIJSKOG MENADŽMENTA

Kako je predmet proučavanja finansijskog menadžmenta upravljanje finansijama preduzeća, onda poslovne finansije ili finansije preduzeća obuhvataju:
 sistem novčanih tokova u preduzeću,
 kružno kretanje novčanih sredstava u sferi proizvodnje, razmene, raspodele i potrošnje,
 finansijske odnose između preduzeća i ekonomskih subjekata u privredi i društvu u celini,
 primanje, čuvanje, izdavanje, raspodela i upotreba finansijskih sredstava,
 finansiranje tekućih i razvojnih potreba i programa preduzeća.

Finansijski odnosi unutar preduzeća (unutrašnji finansijski odnosi) i finansijski odnosi između preduzeća i preduzeća i drugih ekonomskih subjekata društva (eksterni finansijski odnosi) su brojni i raznovrsni i zasnivaju se na: kupovini i prodaji roba i usluga, uzimanju i vraćanju kredita, raspodeli dohotka, plaćanju poreza, doprinosa, ugovornih i zakonskih obaveza, finansiranju investicija i dr. U centru tih odnosa jeste novac, odnosno novčana sredstva, te su novčani odnosi osnov za uspostavljanje finansijskih odnosa.

U tom smislu, finansijsko poslovanje se odnosi na uspešno vođenje finansija preduzeća, odnosno dugoročno oblikovanje stabilne finansijske snage firme, a to podrazumeva sposobnost:
 plaćanja od koje zavisi postojanje preduzeća na tržištu, a koja podrazumeva trajnu osposobljenost preduzeća da u svakom trenutku isplaćuje dospele obaveze, vraća pozajmljena sredstva o roku dospeća i da u svakoj situaciji likvidna sredstva nadilaze dospele obaveze preduzeća
 finansiranja, kao prikupljanja kapitala i pribavljanja novčanih sredstava od drugih pod povoljnijim uslovima i istovremeno sposobnosti vraćanja na vreme, odnosno sposobnost mobilizacije (ulaganja) sopstvenog kapitala, akumuliranjem neto dobitka, emitovanjem akcija i kratkoročno-dugoročnim zaduživanjem preduzeća
 investiranja kao efikasno i uspešno ulaganje (upotreba) sredstava u procese poslovanja i razvoja preduzeća na trajnim, stabilnim i dugoročnim osnovama
 permanentnog povećanja imovine preduzeća na osnovu rezultata
 zadovoljavanja finansijskih interesa učesnika u preduzeću, pored vlasnika, menadžera i zaposlenih, i tržišnih i finansijskih učesnika i države.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari