Odlomak

City (eng.) potiče od latinske riječi civitas – visoko organizovana zajednica – riječ korištena za opisivanje gradova – država Antičke Grčke.Merriam Webster rječnik definiše grad kao: mjesto stanovanja ; mjesto veće od sela ili naselja: veliki, istaknut ili važan centar populacije sa različitim djelatnostima, manje nezavistan u proizvodnji hrane, i obično zavistan od proizvodnje i trgovine za udovoljavanje želja njegovih stanovnika. City logistika je proces totalne optimizacije logističkih i transportnih aktivnosti pojedinačnih kompanija uz podršku naprednih informacionih sistema u urbanom prostoru uzimajući u obzir saobraćajno okruženje, gužvu i energetsku potrošnju u okviru tržišne ekonomije.

Logistika podrazumjeva planiranje, projektovanje, upravljanje, realizaciju, kontrolu i analizu robnih tokova i obuhvata poručivanje, pakovanje, transport, skladištenje i zalihe. U urbanim sredinama javljaju se tokovi različitih roba, materijala i tereta: trgovačka roba, gotovi proizvodi, poluproizvodi, sirovine, granevinski materijali, razne vrste tereta (selidbene stvari, novac itd.), prazne tovarne jedinice (palete, kontejneri, sanduci itd.), povratni materijali, materijali za reciklažu, sekundarne sirovine, otpadni materijali, KEP – kurir, ekspres, paketne pošiljke itd.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Logistika -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U SARAJEVU Fakultet za saobraćaj i komunikacije  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari