Odlomak

UVOD

Codex Alimentarius u doslovnom prevodu s latinskog jezika znači “zakon o hrani“. Ovo je u stvari zbirka od nekoliko hiljada propisa koji obuhvataju čitav  niz opštih normi i posebnih normi i standarda za sigurnost hrane ( Codex Standards ) čiji je cilj zaštita zdravlja potrošača i obezbeđenje poštenih postupaka u trgovini hranom.
Hrana koja se stavlja na lokalno tržište ili izvoz mora biti sigurna i dobrog  kvaliteta. Također, hrana ne sme prenositi organizme koji uzrokuju bolest životinja ili biljaka – ne sme biti uzročnik bolesti ni zaraznih infekcija.

Codex Alimentarius je međunarodna je organizacija  sa sedištem u Rimu, koju su 1961. godine zajednički osnovale dve organizacije Ujedinjenih nacija: Organizacija za hranu i poljoprivredu  ( Food and Agriculture Organization, FAO ) i  Svetska zdravstvena organizacija ( World Health Organization, WHO ).
Zadatak Codex Alimentarius komisije je da sprovodi i podupire razradu i uspostavljanje definicija i zahteva za hranu, da pomaže u njihovom usklađivanju i na taj način olakša međunarodnu trgovinu. Većina svetske populacije živi u 172 države koje su članice Codex Alimentarius komisije  i koje učestvuju u stvaranju Codexovih norma i vrlo često ih primjenjuju na nacionalnom ili regionalnom nivou.

Iako Codex Alimentarius i standardi norme nisu obvezane, vrlo su važne jer se temelje na naučnoj osnovi. Nacionalni i regionalni zakoni i norme gotovo uvek uzimaju Codexove norme kao početnu tačku prti formiranju nacionalnih normi i standarda. Uticaj Codex Alimentariusa se proširio na sve kontinente i njegov je doprinos zaštiti zdravlja potrošača i poštenim postupcima u trgovini hranom nemerljiv.

Codex Alimentarius ima nekoliko hiljada dokumenata, od onih opštih koji se mogu primeniti na sve namirnice do onih koji se primenjuju samo na određene namirnice ili prehrambene proizvode.
Opšte norme uključuju one norme i standarde koji se odnose na higijenu, označavanje, ostatke pesticida i veterinarskih lekova, nadzor uvoza i izvoza i certifikacijski sistem, metode analize i uzorkovanja, aditive u namirnicama, kontaminante, prehranu i hranu za posebne načine ishrane.
Osim opštih normi Codex Alimentarius-a postoje  i specifične norme koje se odnose na sve tipove namirnica i prehrambenih proizvoda, koje obuhvataju sveže, smrznuto i prerađeno voće i povrće, voćne sokove, žitarice i mahunarke, masti i ulja, ribe, meso, šećer, kakao i čokoladu, mleko i mlečne proizvode.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese