Odlomak

Pojam diplomatije u punom i pravnom značenju nije moguće odrediti bez njegovog povezivanja sa pojmom „spoljne politike”, jer je istorija diplomatije duga koliko i istorija društva i države, prava i politike. Razvoj savremene diplomatije se, u načelu, posmatra u dva perioda:
• razdoblje od početka starog veka do XV vijeka i
• razdoblje od XV vijeka do danas.
U političkoj i pravnoj teoriji ne postoji univerzalna, opšteprihvaćena definicija kojom bi se mogla izraziti suština i kompleksnost diplomatije, pored ostalog, jer sažetost i sveobuhvatnost nije jednostavno uskladiti. Prema tome, diplomatija se definiše na više načina:b„sredstvo spoljne politike date države”, „primjena inteligencije i takta za vođenje zvaničnih odnosa između vlada nezavisnih država …ili, još kraće, vođenje poslova između država mirnim sredstvima”, “označava spoljno političku djelatnost države u odnosu na druge subjekte međunarodnog prava i međunarodnih odnosa – države i od njih osnovane međunarodne organizacije”. U užem smislu diplomatija “znači vještinu, okretnost i snalažljivost”, a u širem smislu “državni aparat, aparat pomoću koga država uspostavlja i održava odnose s drugim državama, zaštićujući svoje interese u inostranstvu”. U prvom razdoblju vladari (suvereni) su povremeno slali i primali diplomatske izaslanike.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Političke nauke

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari