Odlomak

Podela derivata karboksilnih kiselina
Derivati kiselina (zamena –OH grupe u –COOH grupi)
• hloridi kiselina
• amidi kiselina
• anhidridi kiselina
• estri kiselina
Supstituisane kiseline
(Zamena H atoma u
radikalu)
• halogenkarboksilne
kiseline
• oksikarboksilne kiseline
• aminokarboksilne
kiseline
• ketokarboksline
kiseline

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Hemija

Više u Skripte

Komentari