Odlomak

Uvod

Voda je hemijsko jedinjenje kiseonika i vodonika. Hemijska formula vode je H2O. Voda je supstanca bez mirisa, ukusa i boje. Temperatura mržnjenja vode je 0°C, a pade e ure ključanja je 100°C. Osim tečnosti, javlja se u još dva agregatna stanja, a to su čvrsto i gasovito. Čvrsto agregatno stanje se zove led, a gasovito para. Osnovna fizička svojstva vode su: boja, mutnoća (izgled), miris, ukus i temperatura.
Čista voda je bezbojna. Može imati i neke nijanse (zelenkastoplavu), (zelenkastu), što je posledica rastvorenih organskih i neorganskih materija u njoj. Mutnoća vode opisuje se sledećim ocenama: bistra, slaboopalescirajuća, opalescirajuća, malo mutna, mutna, vrlo mutna. Vode u potocima i rekama mogu biti mutnije u vreme pada kiša i topljenja snega. Mutna voda se ne sme koristiti za piće. Takvu vodu treba pre upotrebe izbistriti, a potom dezinfikovati. Po pravilu čista voda je bistra.
Voda može biti tvrda i meka. To je zato što se u svakoj vodi nalazi rastvoreno na stotine minerala i drugih jedinjenja. Količine ovih jedinjenja su znatno male, ali su veoma značajne za živi svet. Kada je u vodi sadržaj minerala i jedinjenja visok, za vodu se kaže da je tvrda, a kada je sadržaj nizak za vodu se kaže da je meka. Nepravilna eksploatacija I zagađivanje, ugrozilo je svetske zalihe vode. Prema podacima UNESCO-a, u narednih 20 godina pade e pijaće vode će se smanjiti za 30 odsto. Smatra se da čak 40 odsto svetske populacije već sada nema dovoljno vode za svoje dnevne potrebe. Prema podacima organizacije WaterAid svakih 15 sekundi jedno dete umre od oboljenja izazvanog manjkom vode.
Voda se u prirodi ne pojavljuje u hemijski čistom obliku, jer na svom putu dolazi u dodir, rastvara I prima različite materije. Od količine I vrste ovih sastojaka zavise karakteristike vode.
Prema svojoj prirodi, voda se deli na atmosfersku, površinsku I podzemnu. Atmosferska voda nastaje od padavina kao što su kiša, sneg I led. Ona sadrži rastvorene gasove sa kojima dolazi u dodir, poput kiseonika I ugljen-dioksida. Od čvrstih materija sadrži nešto prašine I čađi, a u blizini mora I nešto soli.
Površinska voda je ona koja ili leži na površini tla. Ova voda nastaje od atmosferske vode, koja direktno pada na Zemljinu površinu ili one koja se sliva u nju sa površine tla.
Podzemna voda se nalazi ispod površinske zemlje. Nastaje prodiranjem padavina od površinskih vodenih tokova ka tzv. Vodonepropusnim slojevima (unutar Zemljine površine) koji se sastoje od stena sa malom efektivnom poroznošću. Ova voda pade u red čistijih, pa se zbog takvih odlika veoma često koristi za piće.

 

 

 
Dezinfekcija vode za piće

Dezinfekcija vode podrazumjeva uklanjanje ili uništavanje patogenih i fakultativnopatogenih mikroorganizama. U toku dezinfekcije i sterilizacije vode nastaju kodmikroorganizama grubi poremećaji koloidne ravnoteže (zbog dejstva fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih agenasa), i poremećaji ravnoteže njihovog fermentnog sistema.Naročito su izražene ireverzibilne fizičko-hemijske promjene fermenata disanja idrugih fermenata metabolizma mikroorganizama, što dovodi do inaktiviranja i smrti ćelija.
Načini dezinfekcije vode za piće:

  • Prokuvavanje
  • Primena UV zraka
  • Jodiranje
  • Ozonizacija
  • Hlorinacija
  • Filtracija
  • Mešana oksidacija

 

 
Prokuvavanje
Dezinfekcija se vrši prokuvavanjem vode za piće na 100°C u trajanju od 10 minuta. Prilikom prokuvavanja uništavaju se živi mikroorganizmi ali njihovi termostabilni toksini ne bivaju uništeni. Nakon prokuvavanja, voda ima neprijatan ukus (bljutava je). Ovoj tehnici dezinfekcije pribegava se u vanrednim prilikama ili u odsustvu nekog drugog, pogodnijeg načina dezinfekcije.

 

 

 

Primena UV zraka
Za dezinfekciju vode koriste se i ultraljubičasti zraci talasne dužine 280 mμ. Za proizvodnju ultraljubičastih zraka upotrebljavaju se kvarcne lampe. One se montiraju iznad vode koja polako teče u veoma tankom sloju debljine 5 mm. Lampe se mogu uroniti i u vodu koja u tankom sloju teče oko lampe. Voda mora biti veoma čista i bistra jer povećana koncentracija suspendovanih materija i gvožđa u vodi, kao i posledično povećana mutnoća vode ometaju dejstvo UV zraka. Ovaj način dezinfekcije ima germicidno dejstvo tj. uništava sve vegetativne oblike. Metoda je veoma skupa a preporučuje se za dezinfekciju već prečišćene vode, vode koja se koristi u industrijskim procesima kao i vode u manjim vodovodnim sistemima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese