Odlomak

DIFERENCIJALNE JEDNAČINE

Pojam diferencijalnih jednačina je jedan od osnovnih matematičkih pojmova i javlja se pri izučavanju pojava i procesa koji se mogu opisati analitički sa zavisnošću izmedju nekih parametara i njihovih izvoda. Izučavanje takvih diferencijalnih modela, čiji su matematički opisi diferencijalne jednačine, podrazumeva i znanje zakona fizike, hemije, biologije tj. znanja onih oblasti sa kojima je povezana priroda izučavanog objekta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari