Odlomak

Uvod

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, disciplinska i materijalna odgovornost ovlaštenih službenih lica (policajaca) propisana je Zakonom u unutrašnjim poslovima Republike Srpske i posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Republike Srpske, a pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti detaljno su utvrđene vrste povreda radne dužnosti i mjere koje se izriču, postupak i organi nadležni za izricanje disciplinskih mjera.
Pravilnikom je navedeno: ,, u vođenju disciplinskog postupka primjenjuju načela krivičnog postupka propisana Zakonom o krivičnom postupku; “ tako da se ukoliko neke mjere i ranje nisu decidirano propisane Pravilnikom, primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku. Pored navedenih zakonskih i podzakonskih propisa, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske se od 16.8.1999. godine, aktom ministara unutrašnjih poslova, primjenjuje Priručnik načela i procedura.
Priručnik reguliše svakodnevno profesionalno, zakonsko i etničko funkcionisanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i sadrži Opšta načela koja predstavljaju vodič za ponašanje u datim situacijama i uspostavljaju ovlaštenja i odgovornosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Priručnik, uz Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti, predstavlja osnov za disciplinske postupke u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Disciplinska odgovornost državnog službenika nastaje povredom radne dužnosti ili obaveze i predstavlja u praksi najčešće vid odgovornosti državnih službeniha. To je pravna odgovornost, odnosno odgovornost za narušavanje određene radnopravne norme zaposlenih u državnim organima.
Disciplinski postupak, organ za vođenje disciplinskog postupka, način rada, glasanja i donošenja odluka, disciplinske sankcije za lakše i teže povrede radne dužnosti, način stepenovanja teže povrede radne dužnosti, pokretanje unutrašnjeg postupka, te pokretanje disciplinskog postupka, kao i trajanje unutrašnjeg i disciplinskog postupka reguliše se pravilnikom koji donosi ministar na prijedlog direktora.

 

 

 

 

Disciplinska odgovornost

Disciplinska odgovornost policijskih službenika

Policijski službenik je disciplinski odgovoran za povrede radne dužnosti. Policijski službenik se smatra nevinim za disciplinsku povredu radne dužnosti ako ta povreda ili propust nije predstavljala povredu radne dužnosti u vrijeme kada je bila učinjena i policijskom službeniku se ne izriče sankcija teža od one koja je bila propisana u vrijeme kada je ta disciplinska povreda učinjena. Krivična odgovornost za krivično djelo ne isključuje disciplinsku odgovornost policijskog službenika ukoliko je činjenje krivičnog djela takođe od disciplinske odgovornosti. Oslobađanje od krivične odgovornosti ne podrazumjeva istovremeno i oslobađanje od disciplinske odgovornosti. Disciplinski postupak mora biti pravedan i transparentan. Tokom trajanja disciplinskog postupka policijski službenik ima prava koja se detaljnije uređuju podzakonskim aktom, i to:

• pravo da bude blagovremeno obavješten o zahtjevu za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti za povredu radne dužnosti i o dokazima, kao i pravo da se izjasni na zahtjev,
• pravo na pravedno i javno saslušanje u razumnom roku od organa utvrđenih ovim zakonom. Javnost može biti isključena sa saslušanja ako to zahtijevaju interesi morala, javnog reda i državne bezbjednosti u demokratskom društvu, ili ako je to u interesu maloljetnika ili zaštite privatnog života, ili javnost može biti isključena u posebnim okolnostima kad bi javno saslušanje ometalo interese pravičnosti prema mišljenu organa utvrđenih ovim zakonom,
• pravo na davanje izjave, pravo da se od navoda iz zahtjeva brani sam ili uz stručnu pomoć advokata kojeg izabere, te pravo prisustvovanja svakom saslušanju u disciplinskom postupku; d) pravo na javno izricanje odluke i
• pravo na podnošenje žalbe na odluku o disciplinskoj odgovornosti.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese