Odlomak

II TEST
V GLAVA

1. Elektronsko tržište je (boldiraj dva tačna odgovora):

1 mreža koja povezuje udaljene mreže i pojedince preko posebne tehnologije pod nazivom virtually private network
2 inter-organizacioni informacioni sistem koji omogućava kupcima i prodavcima koji na njemu učestvuju da razmene informacije o ceni i ponudi proizvoda
3 korporativna mreža (LAN) ili mreža šireg područja (WAN) koja koristi Internet tehnologije, a od spoljnih ulaza je zaštićena (firewalls)
4 brokerska usluga koja spaja ponudjača i kupce u odredjenom tržišnom segmentu

 

 

 

2. Navedi koje vrste elektronskih tržišta postoje prema a) učesnicima na tržištu b) tipu transakcije c) tipu proizvoda kojim se trguje d) smeru trgovinskih transakcija?

a) one-to-many (jedna kompanija prodaje mnogim kupcima ili kupuje od mnogih snabdevača)many-to-many (mnogi kupci i snabdevači se sreću elektronski sa ciljem da međusobno trguju)
b) spot kupovina ili strateško snabdevanje
c) trgovina direktnim ili indirektnim materijalima
d) horizontalna trgovina(u okviru jedne ind.grane) ili vertikalna(između raznih
ind.grana)

 

 

 

3.Koja dva tipa one to many elektronskih tržišta postoje?

  • One-from-many – elektronsko tržište nabavke
  • One-to-many – elektronsko tržište prodaje

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese