Odlomak

Kapacitivnost je svojstvo electrode da na sebi može zadržati određenu količinu naelektrisanja, u određenim naponskim prilikama. Kondenzator je naprava sastavljena od dve elektode međusobno izolirana koje su naelektrisane nabojima +Q I –Q. Kapacitivnost ovog sastava zavisi o geometriji tj. o površini i udaljenosti elektroda I dielektrika između njih. Kapacitet ima svojstvo akumuliranja električne energije.
Električni kapacitet i kondenzatori
*Spojevi kondenzatora

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari