Odlomak

Turizam se najčešće definiše kao pružanje usluga ljudima koji putuju i odsedaju izvan njihovog uobičajenog prebivališta na period kraći od godinu dana, za vreme godišnjih odmora ili u poslovne svrhe. Ovaj rad će se usresrediti na hotelski (pansionski) sektor, restorane, turističke agencije i turo operatore, na evropskom kontinentu. Turistički sektor, kao celina je jedan od najbrže rastućih ekonomskih sektora u Evropi i u svetu. I u predhodnim godinama, stopa rasta u turističkom sektoru je bila viša nego prosečna stopa rasta svetske ekonomije i ova tendenicja ne pokazuje znake usporavanja u bliskoj budućnosti. U Evropskoj uniji više od 1.4 miliona preduzeća koji pružaju usluge iz oblasti turizma, upošljava oko 8.1 milion ljudi, koji stvaraju obrt u visini od 419 milijardi €.

Rating: 2.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari