Odlomak

Posle višegodišnjih napora i rasprava u Evropskoj uniji i nekoliko neprihvaćenih predloga, decembra 2000. godine na sastanku Evropskog saveta u Nici došlo do političkog rešenja problema pitanja učestvovanja radnika u upravljanju, čime je otklonjena poslednja prepreka da oktobra 2001. godine Evropski savet usvoji tekst Uredbe o Statutu Evropske kompanije.
Ovome je prethodila i rasprava na sastanku Evropskog saveta u Lisabonu marta 2000. godine kada je postavljen cilj da se u Evropi ostvari najkompetitivnija globalna ekonomija do 2010. godine. Kao deo programa za ostvarenje tog cilja sačinjeni su brojni predlozi u sferi kompanijskog i prava finansijskih usluga. Pritom se vodilo računa o konkurentskim tržištima, pre svega SAD, ali i globalizaciji jeftinih ekonomija u razvoju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • AKCIONARSKO PRAVO -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari