Odlomak

Porodica Ursidae iako je sistematski smeštena u red Canidae ima svoje specifičnosti koje je izdvajaju od ostalih vrsta unutar istog reda. Adaptivne karakteristike igraju veliku ulogu u samoj biologiji medveda, što može biti jedno od objašnjenja njihove različitosti, zato je cilj ovog rada prikazati glavne filogenetske odnose i evolutivne trendove unutar familije Ursidae.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Biologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari