Odlomak

Finansijska kriza u Sjedinjenim Američkim Državama: uzroci, posljedice i odgovor države
Finansijska kriza koja je 2007. godine uzdrmala prvo američku a zatim i svjetsku privredu započela je na tržištu hipotekarnih kredita. Ogroman broj dužnika nije bio sposoban da otplaćuje svoje kreditne obaveze i američki bankarski giganti koji su imali velika očekivanja u pogledu zarade upravo po osnovu ovih kredita, našli su se pred rubom bankrota. Međutim, kriza se nije zaustavila samo na tržištu hipotekarnih kredita. Može se reći da je inicijalna kriza izazvala pravi domino efekat na američkom finansijskom tržištu. Neregulisano tržište hipotekarnih kredita u SAD je dovelo do finansijske krize takvih razmjera da je morala da interveniše država. Ekonomske analize krize kao glavne uzročnike navode sub-prime kredite, finansijske derivate i neregulisanost finansijskog tržišta. Kriza je za posljedicu imala kolaps finansijskog sistema i recesiju dok je odgovor države bio tipično kejnzijanskog karaktera.
Uzroci
Drugorazredni krediti na hipotekarnom tržištu i finansijski derivati kao uzročnici finansijske krize
Tokom 90-tih godina SAD doživljavaju pravi privredni procvat i učvršćuju svoju poziciju privredno najmoćnije zemlje svijeta. Kao takve, SAD su postale najsigurnije mjesto za ulaganje kapitala i ogromne svote novca, brojane bilionima dolara, konstantno su se slivale u SAD. To je dovelo do iluzije da će prilivi kapitala u američku privredu biti konstantno veliki i da se može ulaziti u rizična ulaganja, koja bi u slučaju uspjeha donosile nevjerovatnu dobit.
Međutim, kriza američkog tržišta nekretnina, koja je hiljadama Amerikanaca donijela gubitak krova nad glavom, ali i izazvala razornu krizu na finansijskom tržištu širom sveta, vjerovatno će ostati upamćena kao dosad najteža finansijska kriza u istoriji SAD-a.
Početak krize uzrokovan je opuštenijom politikom plasmana američkih banaka, koje su tokom 2001. godine počele da odobravaju hipotekarne kredite licima sa nižim kreditnim rejtingom (subprime loans), u vrijeme kada je američko tržište nekretnina bilježilo veliku ekspanziju. Osnovni razlog ovako rizičnih transakcija koje su preuzimale američke banke teško da može biti briga za socijalno ugrožene kategorije društva već razlog prije svega treba tražiti u tome da su američke banke hipotekarne kredite vidjele kao jedan od najvažnijih izvora prihoda u budućnosti.
Banke su se opredijelile na ovako visok rizik zato što:
– ugovori su predviđali rast prvobitno ugovorenih kamatnih stopa sa 3,7 do 8%, ukoliko klijent ne otplaćuje rate na vrijeme;
– zbog primamljivih kamata, bankama je bilo bitno da taj dio duga bude kompletno naplaćen, dok se na glavnicu obraćalo manje pažnje, dok god je dužnik bio sposoban da redovno otplaćuje kamatu;

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese