Odlomak

 

Zalihe predstavljaju ulaganja u fazu nabavke sredstava, potrebnih za kontinuirani proces reprodukcije i/ili uskladištene proizvode koji nastaju kao rezultat poslovne aktivnosti preduzeća. Shodno tome, mogu se definisati osnovne vrste zaliha: sirovine i materijali, nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi.Pod ovim nazivom se podrazumevaju veoma različiti realiteti u vidu sirovina i osnovnog materijala, pomoćnog i pogonskog materijala, sitnog inventara, ambalaže i sl. Svako preduzeće mora da raspolaže sa izvesnim zalihama ovih realiteta da bi obezbedilo kontinuirani proces proizvodnje. Kolike će te zalihe biti u svakom konkretnom slučaju, zavisi od dejstva više faktora među kojima je potrebno istaći: vreme izvršenja porudžbine, učestalost upotrebe pojedinih sirovina i materijala, njihove cene i osnovne fizičke i komercijalne karakteristike.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari