Odlomak

 

Materica je mišićno-sluzokožni organ umetnut između oba jajovoda i vagine. Ona se nalazi u karličnoj duplji, iza i iznad mokraćne bešike i ispred čmarnog creva. Materica ima oblik kruške sa vrhom okrenutim naniže prema vagini (Slika 1).
Na materici se razlikuju telo i vrat, između kojih se nalazi suženi deo materice. Telo materice (corpus uteri) je veći, gornji deo na kojem se razlikuju dve strane, prednja (facies vesicalis) i zadnja (facies intestinalis) i dve bočne ivice. Gornji, prošireni deo tela materice je lako ispupčen i naziva se materično dno (fundus uteri). Bočni krajevi materičnog dna spajaju se sa bočnim ivicama tela i tako nastaju formacije kupastog izgleda, materični rogovi (cornu uteri dextrum et sinistrum). Materično suženje (isthmus uteri) je kratki i nešto uži deo materice koji se nalazi između tela i vrata materice. Vrat materice (cervix uteri) ima oblik cilindra debljine do 3 cm. Vrat materice je okružen gornjim delom, svodom vagine, koji ga deli na dva dela – gornji, supravaginalni i donji vaginalni.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Fiziologija prof. Dušanka Petrović
  • Školska godina: prof. Dušanka Petrović
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  Visoka zdravstvena škola strukovnih studija  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari