Odlomak

U svetu, kao i u Srbiji, dijabetes predstavlja jednu od vodećih bolesti. Da bi se zdravstveno stanje osoba sašećernom bolešću dovelo u što bolju poziciju, prvenstveno se koriste farmaceutska sredsva, koja mogu da promene normalni tok bolesti i tako poboljšaju način života. Dijabetes, generalno predstavlja hronično oboljenje, usled nedostatka hormona insulina u organizmu. Međutim, pošto su insulin i glukoza, u uskoj vezi sa fizičkom aktivnošću, može se preko fizičke aktivnosti blagodatno uticati na umanjenje simptoma bolesti i prevenciju bolesti. Sama fizička aktivnost poslednjih godina nije adekvatno primenjivana, sa odgovarajućim doziarnjima opterećenja, a što je i najznačajnije zabeleženo, nije doboljno upražnjavana od strane ljudi sa dijabetesom. Postoji mnogo podataka o tome koji govore, da je veoma mali procenat ljudi sa dijabetesom uključen u bilo kakvu fizičku aktivnost. Ovde spadaju i svakodnevne fizičke aktivnosti niskog intenziteta, kao što je hodanje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Fiziologija -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Sport
  • Srbija,  Niš,  UNIVERZITET U NIŠU - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari