Odlomak

Učesnici u fokus grupi mogu komotno da razgovaraju jedni sa drugima. Razgovor inicira i usmerava moderator. Ovakve grupe se često koriste kako bi se dobile nove informacije ili generisale ideje. Fokus grupe se često koriste u marketinškim istraživanjima, socijalnom grupnom radu i organizaciji zajednice. Same fokus grupe kao metode za prikupljanje kvalitativnih podataka predstavljaju predmet ovog rada, a isto tako i doprinosi koji se ostavaruju primenom ove metode kvalitativnog istraživanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Marketing prof.dr Sonja Vujović
  • Školska godina: prof.dr Sonja Vujović
  • Seminarski radovi, Skripte, Marketing/PR
  • Srbija,  Kos. Mitrovica,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Ekonomski fakultet  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari