Odlomak

Termoelektranama se nazivaju postrojenja u kojima se toplina pretvara u mehanicku energiju,a ova u elektricnu,bez obzira na to da li se koristi toplina dobivena izgaranjem fosilnih i drugih goriva, geotermickih izvora ili toplina dobivena nuklearnom fisijom.

Termoelektrane mogu se podeliti prema vrsti pogonskih strojeva,prema nacinu koriscenja pare,prema upotrebljenom gorivu i prema nacinu hladjenju kondenzatora.

Prema vrsti upotrebljenih strojewva razlikujemo/parne termoelektrane,u kojima gorivo izgara u parnim kotlovima a pogonski je stroj parna turbina; termoelektrane sa plinskim turbinama,u kojima je pogonski stroj plinska turbina; dizelske termoelektrane s dizelskim motorom kao pogonskim strojem;nuklearne termoelektrane u kojima nuklearni reaktor (sa izmenjivacem topline ili bez njega)preuzima ulogu kotla a pogonski je stroj takodje parna turbina; geotermicke termoelektrane u kojima se para iz zemlje neposredno ili posredno (preko izmenjivaca topline) upotrebljava za pogon parne turbine.

Termoelektrane u kojima se kao pogonski stroj upotrebljavaju parne turbine mozemo podeliti na kondenzacione termoelektrane i na termoelektrane za kombiniranu proizvodnju elektricne energije i pare (toplane i industrijske termoelektrane). Kondenzacione termoelektrane proizvode samo elektricnu energiju,a u toplanama i industrijskim termoelektranama pored elektricne energije prizvodi se para (a posredno vrela voda) koja se upotrebljava za tehnoloske procese i grejanja. I sa plinskim turbinama moze se ostvariti kombinirana proizvodnja elektricne energije i pare.

U parnim termoelektranama mogu se koristiti cvrsta,tekuca i plinovita goriva,u termoelektranama s plinskim turbinama tekuca i plinovita, a u dizelskim termoelektranamasamo tekuca goriva.

S obzirom na hladjenje (u kondenzatoru parne turbine, u hladionicama postrojenja sa plinskim turbinama i s dizewlskim motorima) razlikuju se termoelektrane sa protocnim hladjenjem i termoelektrane sa povratnim hladjenjem.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 31 stranica
  • Geografija -
  • Školska godina: 2022
  • Diplomski radovi, Geografija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Rudarski fakultet  

Više u Diplomski radovi

Više u Geografija

Komentari

Click to access the login or register cheese