Odlomak

Мултипаралелизам подразумева истовремено и упоредно одвијање процеса или делатности (картографске) са сродним, пратећим процесима и делатностима, њихов развој, међусобни утицај и условљавање.

Први примитивни картографски цртежи појавили су се веома рано, паралелно са људским говором. Картографски језик омогућава записивање или обликовање реалних и апстрактних појава. Настао је паралелно са развојем природних језика, као њихов графички еквивалент.

Најважнији човеков комуникациони систем је говорни језик. За њега је битно да постоје правила повезивања знакова и да та повезивања репрезентују повезивање значења, чији су носиоци речи и комбинација речи језика. Није сваки језик заснован на гласовима. Језик може да се заснива и на сликама и њиховим комбинацијама. Али и те врсте језика повезане су са говорним језиком јер се слике повезују са речима говора. Садржина карте не подразумева само свеукупност картографских знакова  него и њихове системске везе и односе на карти као целини. На тај начин језик картографије све више постаје допуна природног језика.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Geografija

Više u Obrazovanje

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese