Odlomak

Gospodarska diplomacija postaje sve važnija u međunarodnim odnosima i diplomaciji. Ona se odnosi na aktivnosti diplomatske službe usmjerene na povećanje izvoza, privlačenje stranih ulaganja te sudjelovanje u radu međunarodnih ekonomskih organizacija. Strateški ciljevi su joj promoviranja mogućnosti nacionalnog gospodarstva i poduzeća na svjetskim tržištima (jačanje viših oblika gospodarske suradnje), zaštita nacionalnih (ekonomskih) interesa u međunarodnim ekonomskim odosima i vanjsko-ekonomskoj suradnji (izvozni i uvozni poslovi i dr.) te utvrđivanje instrumenata i mehanizama za njihovo provođenje. Prema rezultatima empirijskog istraživanja u Republici Hrvatskoj vitalne diplomatsko-gospodarske institucije imaju različita shvaćanja koncepta gospodarske diplomacije. Rezultati pokazuju i ovdje ne postoji nacionalni sustav gospodarske diplomacije pa je njegova uspostava prijeko potrebna za jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, gospodarskog rasta i razvoja te hrvatske nacionalne moći u međunarodnom okružju. Možda više nego ikada u povijesti gospodarstvo (ekonomija) u suvremenom razdoblju zauzima svaki segment ljudskog i društvenoga po sto janja i stvaranja. Analizirajući ekonomiju sa sociološkog stajališta mnogi su ekonomski sociolozi (Joseph Schumpeter, Karl Polanyi, Mark Granovetter, Richard Swedberg) utvrdili da je ekonomska akcija oblik društvene akcije te da je društveno situirana, a da su ekonomske institucije društveni konstrukti. Gospodarstvo je iz sociološke perspektive obrazac društvenih interakcija i institucija koje ljudi stvaraju i koriste u svojim nastojanjima da ostvare profit. Ekonomski su procesi dio društvenih procesa. Gospodarska je diplomacija, kao dio ekonomskog procesa, društveno ukorijenjena kroz mnoge segmente kada je u pitanju napredak i razvoj društva i na mikro i na makrorazini. Ona svoje napore usmjerava na stvaranje pozitivne konkurentnosti, razvoja i napretka zemlje kroz komunikaciju s gospodarstvima u inozemstvu te koordinaciju tih aktivnosti, razmjenu ljudi, dobara i usluga. Važna je za promociju svake zemlje na globalnom tržištu, jačanje poslovne suradnje, suradnju s domaćim institucijama i organizacijama, što ima bitne društvene posljedice i dovodi do društvenih promjena. Te se posljedice ogledaju kroz socio-ekonomsku poziciju nacionalnog gospodarstva na međunarodnom tržištu, razinu gospodarskog razvoja što izravno utječe na socijalnu dimenziju života, odnosno na životni standard stanovništva (bogati i siromašni). Gospodarska diplomacija potpomaže privlačenje inozemnog kapitala i/ili investicija kroz pregovore, predstavljanje mogućnosti ulaganja i lobiranje, pruža informacije i podatke o potencijalima svoje zemlje i određenim poduzećima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 55 stranica
  • Ekonomska diplomacija Gordan Radić
  • Školska godina: Gordan Radić
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Političke nauke
  • Bosna i Hercegovina,  Mostar,  UNIVERZITET HERCEGOVINA - Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije u Mostaru  

Više u Političke nauke

Više u Skripte

Komentari