Odlomak

Hamurabi je bio kralj Vavilona za koga se smatra da je vladao 1792-1750. godine P.N.E. Bio je šesti kralj prve vavilonske dinastije koje je vladala centralnom Mesopotamijom. Njegovo ime potiče od kombinacije reči „hammu“, što znači porodica na jeziku Amorita, sa Akadskom rečju „rapi“, koja znači veliki. Tokom svoje četrdesetogodišnje vladavine on je vavilonsko carstvo, koje su do tada činila četiri grada-države (Vavilon, Kiš, Sipar i Borsipa), proširio na područje cele tadašnje Mesopotamije. Time je završio pohode svojih predaka i ostvario njihov cilj da država obuhvata celu plodnu dolinu reke Eufrat.
Na samom početki svoje vladavine Hamurabi, nasledivši na prestolu svog oca
Sin-Mumballita pošto je ovaj abdicirao u Hamurabijevu korist, je vodio prtežno unutrašnju politiku, trudeći se da pre svega oformi tadašnju državu izunutra, gradeći vavilonski zid, mnogobrojne hramove, uvodeći veoma funkcionalan sistem za navodnjavanje itd. U to vreme obnove svojih gradova, njegove trupe bile su pripremane za pohode koji će tek nastupiti.
Njegova najveća osvajanja su se zapravo svela na sklapanje saveza kada je to bilo potrebno a zatim raskidanje istih i preuzimanje teritorije. Prvi takav uspeh, što se pohoda tiče, bio je preuzimanje vlasti nad Elamom, zajedno sa Rim-Sinom, kraljem Larise, sa kojim je odmah nakon toga raskinuo pakt i preuzeo i samu Larisu. Zatim je po istom principu raskinuo prethodno sklopljen savez sa kraljem Marija, Zimri-Limom i zauzeo grad Mari (tadašnji veliki strategijski i trgovački centar u gornjem toku Eufrata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Opšta istorija države i prava -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Istorija
  • Srbija,  Novi Pazar,  UNIVERZITET U NOVOM PAZARU - Departman za pravne nauke  

Više u Istorija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari