Odlomak

AKUTNI VIRUSNI HEPATITIS

•    Akutni virusni hepatitis je akutno zapaljenje jetre praćeno nekrozom hepatocita i inflamacijom portnih prostora i parenhima. Bolest mogu izazvati razni virusi, ali najvažniji su primarno hepatotropni virusi: hepatitis A virus (HAV), hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), hepatitis D virus (HDV), hepatitis E virus (HEV). U poslednje vreme se spominje i G virus.

•    Primarna (akutna) HBV infekcija protiče najčešće asimptomatski (60% inficiranih) kao samo – ograničavajuća bolest sa kompletnim izlečenjem kod 90-95% obolelih, u proseku, posle 2-3 meseca. Vrlo retko (oko 1% ikteričnih formi akutnog hepatitisa B) protiče pod kliničkom slikom fulminantnog (munjevitog) hepatitisa sa akutnom insuficijencijom jetre i smrtnim ishodom kod 60-90% obolelih. U nešto višem procentu (2-3%), akutni virusni hepatitis B se može klinički prezentovati kao subakutni cirogeni hepatitis sa letalitetom do 50%

Etlologija:

•    HAV pripada Picorna virusima, genom mu se sastoji iz jednostruke RNA. HBV je složeni DNA virus iz familije Hepadna virusa. Kompletan virus (Daneova partikula) ima omotač i jezgro. Spoljni omotač predstavlja HBsAg i sam nije infektivan.
•    Jezgro sadrži HBcAg, HBeAg, genom virusa (HBVDNA) i DNA polimerazu. Ovi antigeni i antitela stvorena protiv njih su važni parametri infekcije. Otkriven je i novi HBxAg, povezan sa teškim formama bolesti.
•    HCV je otkriven 1989., RNA strukture je, detektuju se anti-HCV At* u serumu obolelih. HDV je nekompletan virus RNA koji za replikaciju i ekspresiju zahteva prisustvo HBV (od njega pozajmljuje HBsAg omotač).

•    HEV je RNA virus iz grupe Alfavirusa. Osim primarno hepatotropnih virusa HVA mogu izazvati i drugi, naj-češće Citomegalovirus, E.B.** virus, herpes, Žuta groznica, morbili, parotitis, Coxackie virusi i dr.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese