Odlomak

1. Uvod

Zapadni Gati su planinski masiv koji čini ,,kičmu Indije” prostirući se od severa 1600 km prema jugu duž zapadnog ruba visoravni Dekan u zapadnom delu Indije, prosečne širine od oko 100 km sa najvišim vrhom Anamudi (2695m) (Slika 1). Nastali su usled raspada superkontinenta Gondvana pre 150 miliona godina. Šri Lanka je kontinentalno ostrvo južne Indije, koje je sa Indijom povezano moreuzom Palk i zalivom Manar.

2. Opšte karakteristike

Zanimljiv reljef se ogleda u tome što su Zapadni Gati, osim masivnog planinskog venca isprepletani rekama, brzim potocima, vodopadima. Takođe su bogati šumom koju naseljava veliki broj najrazličitijih vrsta koje se samo ovde sreću. Za razliku od Zapadnih Gata, Šri Lanka je ostrvo koje je jasno podeljeno na suvu i vlažnu zonu. Ona svoju dragocenu oazu čuva u centralnom delu ostrva, gde takođe veliki broj vodopada i reka nastaje zahvaljujući karakterističnoj klimi. Dakle, krase je čak 51 prirodnih vodopada, od kojih je najduži Bambarakanda (Slika 2) sa izuzetnih 263 m. Upravo ove reke i vodopadi Šri Lanke i Zapadnih Gata predstavljaju irigacioni sistem koji opskrbljuje nekoliko miliona ljudi.

Interesantan i značajan podatak je da veliki broj ljudi koegzistira sa prirodom. Hotspot je nekada bio centar drevnih civilizacija (Slika 3), izuzetno bogatih kulturom, religijom, jezicima, kao i poštovanjem i rezumevanjem za prirodu, kojim obezbeđuje život što danas ima veliki konzervacioni značaj. Upravo vladari tih civilizacija, shvatajući karakterističnu klimu koja ovde vlada, pravili su vodene rezervoare kako bi zadržali i sačuvali vodu tokom sušnog perioda. Danas, jedno od veštačkih jezera je u nacionalnom parku Jala (Slika 4) u Šri Lanki, koje predstavlja spomenik ondašnje civilizacije i podsetnik mladim naraštajima o međusobnom poštovanju prirode i čoveka.

 
2.1. Geografski položaj

Zapadni Gati se nalaze između Dekanske visoravni na istoku i Arapskog mora na zapadu. Planinski venac se prostire na 180.000 km2, dok se Šri Lanka nalazi na 5 do 10o severne geografske širine i od 79 do 82o istočne geografske dužine (Slika 5). Površina Šri Lanke je 67.654 km2.

 

2.2. Klima

Zapadni Gati i Šri Lanka odlikuju se tropskom klimom, sa izrazitim uticajem monsunskih vetrova. Postoje dve vrste monsuna – zimski i letnji. Zimski monsuni duvaju sa kopna na more, donoseći sušu. Uzrok su različite temperature, jer je zimi kopno hladnije nego more, te vlada rzličiti pritisak, dok letnji monsun duva sa mora na kopno, nanoseći velike količine padavina u period od juna do septembra (Slika 6). Razlog je činjenica da je leti more hladnije nego kopno, uslovljavajući, takođe, različite vazdušne pritiske. U vlažnom periodu padne i do 2.500 ml kiše po m2, a u najvlažnijim regionima Šri Lanke padne 5.000 ml kiše po m2 (Slika 7). Srednja godišnja temperature je 28-31o C, dok su dnevne oscilacije 14-18o C (Slika 8).

Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Geografija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari