Odlomak

Preduzeće je samostalna ekonomska, tehnička i društvena cjelina u privatnom i javnom vlasništvu, koja proizvodi dobra ili usluge za potrebe tržišta, uz korištenje ljudskih i materijalnih resursa snoseći pritom poslovni rizik, a u cilju maksimiziranja dobiti i drugih ekonomskih ciljeva.
Preduzeća u privatnom vlasništvu obuhvataju sljedeće oblike: inokosno, ortačko, porodično preduzeće sa ogrančenom odgovornošću, dioničko društvo, zadružno preduzeće.
Preduzeća u javnom vlasništvu obuhvataju dva oblika: Državna preduzeća koja pripadaju opštini, kantonu, državi i društvena preduzeća koja su u vlasništvu penzionih fondova vjerskih zajednica, sindikata, obrazovnih i drugih organizacija.
Preduzeća u mješovitom vlasništvu su najdominantnija i to je najizraženije u ekonomski najrazvijenijim državama. Mogu biti: javna preduzeća, društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću, komanditno društvo, društvo s ogračinenom odgovornošću i dioničko društvo.
Primarni cilj preduzeća je ostvarivanje dobiti, a proizvodnja i podmirenje potreba je zadatak jer se preduzeće ne otvara da bi se zadovoljile potrebe već da bi se postigla dobit. Da bi se to postiglo preduzeće mora proizvoditi i prodavati na tržištu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Maturski Radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese