Odlomak

Nova ekonomija vodećih razvijenih zemalja sveta, digitalna ekonomija, elektronska trgovina i sl. najviše se temelje na neopipljivim dobrima, informacijama, inovacijama, i kreativnim rešenjima, a u cilju optimalnog razvoja ekonomskog potencijala.  Osnovni  elementi tzv. digitalne ekonomije su digitalizacija i upotreba informacionih i komunikacionih tehnologija, kodifikacija znanja koja se prevodi na primer u softver, pretvaranje informacija iz digitalnog oblika u opšte privredno dobro i tržišnu vrednost, kao i novi način organizovanja privrede, poslovnih transakcija, rada i proizvodnje. Svim ovim karakteristikama treba dodati i brzinu transakcija velike količine poslovnih informacija na veoma velikim udaljenostima i između različitih grupa i kategorija korisnika.

Primena informacionih  tehnologija u poslovanju preduzeća,  i u drugim segmentima života i rada, čini jedan od ključnih elemenata za ostvarenje egzistencijalnih potreba  na duži rok.  Prihvatanjem prakse e-poslovanja u  našoj zemlji  mnoga mala i srednja preduzeća  imaju potencijalnu šansu  za dobar plasman  proizvoda i sticanje novih poslovnih mogućnosti.

Jednostavna i brza komunikacija, trenutno prenošenje velike količine podataka na velike udaljenosti, jednostavno objavljivanje i ažuriranje multimedijalnih dokumenata, digitalna isporuka dobara i usluga, direktno plaćanje putem Interneta, stvaranje virtualnih organizacija, itd. predstavljaju elemente novog oblika poslovanja –  elektronskog poslovanja (engl. electronic business).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Komentari