Odlomak

Pojam bezbednost računara (Computer Security) može se interpretirati na više načina u zavisnosti od razdoblja u kojem se taj pojam koristio. Pojavom i korišćenjem Interneta ovaj pojam poprima šire značenje koje podrazumeva zaštitu od kradljivaca podataka (Data Thieves) i mrežnih napadača (Network Attackers), koji se danas popularno nazivaju hakeri (Hackers).

Budući da je Internet poslednjih godina doživeo veliku ekspanziju omogućivši brzu komunikaciju među korisnicima na udaljenim destinacijama, stvorila se potreba da se znatno ozbiljnije pristupi problemu bezbednosti na Internetu. Međutim, brzi razvoj i globalizacija otežavaju uspostavljanje valjane pravne regulative koja bi sankcionisala sve veći broj zloupotreba koje nastaju na Internetu. Zbog ogromnog broja korisnika Interneta u gotovo svim državama sveta, skoro je nemoguće učinioca prekršaja pronaći i kazniti. Mnoge vlade su donele zakone koji važe samo u njihovim zemljama, međutim još uvek postoji veliki broj država koje nisu dovoljno svesne negativnih strana Interneta. Pri tom donošenje ovakvih zakona i pravila nije nimalo lak zadatak. Upravo je nedostatak adekvatnih zakona jedan od osnovnih razloga pojave velikog broja zlonamernih softvera koji narušavaju bezbednost korisnika Interneta.

Korisnike Interneta bi zato veoma trebalo da zanima šta sami mogu da učine u cilju zaštite od ovakvih pojava, pogotovo kada se radi o poslovnom okruženju gde se nameću i dodatni zahtevi, vezani za osiguranje kontinuiteta poslovanja i sprečavanje krađe, oštećenja i uništenja podataka. Prvi korak je svakako elementarna edukacija o bezbednosti na Internetu, kao i preporuke za određene antivirusne programe koji bi štitili računare i podatke. Kroz ovaj rad ukratko će biti opisani antivirusni programi, njihova namena i upotreba, kao i određene karakteristike besplatnih antivirusa za kućnu upotrebu kao što je  AVG antivirus.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Komentari