Odlomak

Još u 4. Veku. Pre nove ere Vavilonci su koristili tabelama i njihovim karakteristikamakoje liče na ono što danas nazivamo matrice. Međutim, osnivačima matrica smatra se Kina. U 2. Veku pre nove ere Han Dunstej je predstavio rešenje jednog problema prinosa principa materičnog metodom. To je bio klasičan način rešavanja sistema linearnih jednačina, ali se zbog zapisa dovodi u vezu sa matricama. Matrice postaju pravi deo matematike tek u 19. Veku. Kantor i Lebeg su teoriju kvanta došli do matrice, koje u matematiku uvodi Artur Keli 1858.godine. Kako je matematika u potpunosti apstraktna nauka, za razvoj je velikim delom uslov za znim primenama. Što se tiče matrice, pored primena ovih i nikada potpuno dokučivih puteva matematike, možemo zahvaliti i drigim naukama koje su svoje probleme svele na matrice. Problem prinosa pirinća iz stare ere danas uspešno zamenjuju problemi iz oblasti informatike, fizike, biologije, pa čak i psihologije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari